Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą lub wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów?

 

 

Szczegółowe informacje, w jaki sposób można uzyskać wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą lub wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego zawiera procedura zewnętrzna Wydziału Geodezji GD-2