Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Symbol: KM
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9109
Faks: 12-616-9364
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Dyrektora Wydziału: Andrzej Poznański
P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału: Grzegorz Wasyl

Zakres działania:

sprawy rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy oraz kontroli i nadzoru nad stacjami diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia.


Zarządzenie Nr 2815/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców


Uwagi:

U W A G A   R E M O N T   P O M I E S Z C Z E Ń

w okresie od 20.07 do 25.09.2015 r.

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

OS. ZGODY 2

B Ę D Z I E   N I E C Z Y N N Y

 

                                         Zakończenie rozpoczętych spraw kontynuowane będzie w Referatach Rejestracji Pojazdów al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie.

                                         W czasie remontu zapraszamy do Urzędu Miasta Krakowa w lokalizacji:

                                               - al. Powstania Warszawskiego 10

                                               - ul. Wielicka 28a

                                               - Punkt Obsługi Mieszkańca ? ul. Stawowa 61, Galeria Handlowa Bronowice lokal nr 157

 1. INFORMACJA O STANIE KOLEJKI DO REJESTRACJI POJAZDÓW oraz PRAW JAZDY
 2. ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAW - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 3. KOMPLEKSOWA INFORMACJA JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ, WNIOSKI, OPŁATY
 4. NUMERY INFORMACJI TELEFONICZNEJ
 5. GODZINY PRZYJMOWANIA STRON
 6. INFORMACE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ORAZ TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 7. SPRAWDZANIE GOTOWYCH DO ODBIORU DOKUMENTÓW:
 8. OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 
 9. POMOC PUBLICZNA
 10. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 11. Adres e-mail: km.umk@um.krakow.pl
 12. A N K I E T A - oceń nas


    Obsługa osób niesłyszących:  

  al. Powstania Warszawskiego 10

 • 1. Magdalena Godzik-Adamska, inspektor Referatu Rejestracji Pojazdów KM-02, Centrum Administracyjne stanowisko 4.


Struktura wydziału:
Referat Rejestracji Pojazdów I - KM-01
Referat Rejestracji Pojazdów II - KM-02
Referat Rejestracji Pojazdów III - KM-03
Referat Praw Jazdy - KM-04
Referat Transportu i Działalności Regulowanej - KM-05
Referat Organizacyjny - KM-06
Referat Rejestracji Pojazdów IV - KM-07
Referat Postępowań Administracyjnych - KM-08
Stanowisko Ds.Transportu Licencjonowanego - KM-09
Stanowisko Ds. Czynności Pokontrolnych Związanych z Działalnością Osk i Transportu - KM-10


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (50)


Wstecz