Karta usługi SA-49 Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie