Karta usługi KM-25 Udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie