Karta usługi KM-26 Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie