Karta usługi KM-37 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Tak

Nie

Nie