Karta usługi KM-44 Obowiązki instruktorów i wykładowców

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Zgłoszenie obowiązkowych informacji dotyczących instruktorów/wykładowców


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Tak

Nie

Nie