Karta usługi WS-92: Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku)

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

USŁUGA:
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku)


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE ZAŁĄCZNIKÓW (dokumentacja geologiczna) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Zgodnie z art. 93 ust. 1 w nawiązaniu do art. 88 ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196), dokumentację geologiczną przekłada się do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

 

Uwagi !


1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków
2. Załącznikiem do wniosku jest oryginał dokumentacji geologicznej w 4 egzemplarzach pisemnych oraz w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Złożenie niektórych dokumentów w ten sposób może skutkować wezwaniem do przedłożenie oryginału w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.

  

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIUSZ GIERLACH
Data wytworzenia:
2011-05-11
Data publikacji:
2011-05-13
Data aktualizacji:
2019-04-09