Karta usługi WS-92: Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku)

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

USŁUGA:
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku)


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE ZAŁĄCZNIKÓW (dokumentacja geologiczna) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Zgodnie z art. 93 ust. 1 w nawiązaniu do art. 88 ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196), dokumentację geologiczną przekłada się do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

 

Uwagi !


1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków
2. Załącznikiem do wniosku jest oryginał dokumentacji geologicznej w 4 egzemplarzach pisemnych oraz w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Złożenie niektórych dokumentów w ten sposób może skutkować wezwaniem do przedłożenie oryginału w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.

  

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-09 10:05:53
MARIUSZ GIERLACH
 Edycja
2018-02-23 09:57:36
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-06-01 12:35:48
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-08-01 13:34:15
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-23 11:58:33
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-04-29 08:21:15
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:28:58
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-19 09:22:57
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-19 09:22:29
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-18 09:58:02
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja