BIP, bip.krakow.pl http://bip.krakow.pl pl-pl Thu, 25 Feb 21 12:09:37 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://bip.krakow.pl/?news_id=137860 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie komputerowe osób niewidomych i słabowidzących”

]]>
Thu, 25 Feb 21 11:58:07 +0100
OSTRZEŻENIE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy od rolników i przedsiębiorców. http://bip.krakow.pl/?news_id=137857 Thu, 25 Feb 21 11:16:04 +0100 OBWIESZCZENIE o omyłce pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137858 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w rejonie ul. Powstańców/Piasta Kołodzieja w Krakowie.

]]>
Thu, 25 Feb 21 11:15:32 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137856 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (…) na działkach nr (…) 12/159, 12/205, 327/3, 327/1, 327/2, 12/132, 12/130, 12/129, 12/128, 347/18, 429 obr. 55 Nowa Huta

]]>
Thu, 25 Feb 21 11:02:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137855 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (…) na działkach nr (…) 12/159, 12/205, 327/3, 327/1, 327/2, 12/132, 12/130, 12/129, 12/128, 347/18, 429 obr. 55 Nowa Huta

]]>
Thu, 25 Feb 21 10:56:59 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://bip.krakow.pl/?news_id=137854 Rozbudowa przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Wrony wraz z dojazdami (Zadanie 1) oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową (…)

]]>
Thu, 25 Feb 21 10:48:31 +0100
Ostrzeżenie 2 stopnia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu PM 10. http://bip.krakow.pl/?news_id=137852 Thu, 25 Feb 21 10:39:16 +0100 wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kozietulskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://bip.krakow.pl/?news_id=137849 Thu, 25 Feb 21 09:50:50 +0100 Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego - nabór http://bip.krakow.pl/?news_id=137845 Thu, 25 Feb 21 09:50:28 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ks. Prałata Mariana Łaczka 17 w Krakowie, na dz. nr 257 obr. 100 Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137846 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 25 Feb 21 09:00:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową sieci kablowej nn-0,4 kV i złączami kablowymi nn do zasilenia budynków wielorodzinnych przy ul. Rydlówka w Krakowie http://bip.krakow.pl/?news_id=137840 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 24 Feb 21 15:48:12 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2021/2/2 ul. Na Szaniec 21 http://bip.krakow.pl/?news_id=137839 Wed, 24 Feb 21 15:21:37 +0100 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy gazociągu ul.Śmaiłego / Bogucianka / Wdałego / Grodzisko dz.125,123/2,120,118,116/3,115,114/10,114/9,113//2,111,109,358,107/1,107/6,105,103/2,103/1,102,101,100,99,316,315,314,313 obr.73 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137838 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy gazociągu

]]>
Wed, 24 Feb 21 14:22:34 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej ul.Wiedeńska / Stróżyckiego / Piwnika Ponurego / Machaya dz. 230/44,230/46,270/241,270/245,270/254,270/244,270/47,270/238,270/232,270/231,270/230,270/139,270/140,270/59,270/138 obr.6 Kraków, Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=137837 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 24 Feb 21 14:04:02 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego ul.Centralna dz. 322,53/2 obr.54 Kraków, Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=137836 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego

]]>
Wed, 24 Feb 21 13:57:39 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Wielogórska dz. 84 obr.79 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137835 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 24 Feb 21 13:54:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Leszka Czarnego, budowa sieci wodociąg http://bip.krakow.pl/?news_id=137833 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 24 Feb 21 13:53:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sosnowiecka dz. 863,833 obr34 Kraków, Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=137834 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 24 Feb 21 13:50:07 +0100
obwieszczenie o wszczęciu http://bip.krakow.pl/?news_id=137832 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia zlokalizowanego przy ul. Bosaków 7

]]>
Wed, 24 Feb 21 13:35:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137824 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 270/4 , 270/5 , 270/6 , 270/7 obr. 68 Podgórze przy ul. Bluszczowej w Krakowie

]]>
Wed, 24 Feb 21 12:38:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w istniejącym budynku wielorodzinnym przy ul. Bujwida 11, na działce ewid. nr 15, obręb 52, jedn. ewid. Śródmieście http://bip.krakow.pl/?news_id=137822 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 24 Feb 21 12:31:54 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku wielorodzinnego na dz. nr 86 obr. 106 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wrobela w Krakowie http://bip.krakow.pl/?news_id=137823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 24 Feb 21 12:31:47 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.320.2020.MPI http://bip.krakow.pl/?news_id=137820 postępowanie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Zwycięstwa nr 21 w Krakowie

]]>
Wed, 24 Feb 21 11:45:42 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2021/3/6 ul. Rydygiera 12 http://bip.krakow.pl/?news_id=137818 Wed, 24 Feb 21 11:30:35 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kobierzyńska, budowa sieci wodociągowej http://bip.krakow.pl/?news_id=137817 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 24 Feb 21 11:28:41 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dz. 381/7 obr.41 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137815 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

]]>
Wed, 24 Feb 21 11:20:32 +0100
Rozbudowa i przebudowa sieci gazowej ul.Bieżanowska dz.370/2,255/4,255/6,254/25,256/2 obr.56 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137814 Rozbudowa i przebudowa sieci gazowej

]]>
Wed, 24 Feb 21 11:15:45 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej ul.Kozienicka / Starzyńskiego dz.207/6 obr.72 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137812 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 24 Feb 21 10:54:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku handlowo-usługowego przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie, na dz. nr 3/15 obr. 16 Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137802 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 24 Feb 21 10:00:52 +0100
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie http://bip.krakow.pl/?news_id=137801 Wed, 24 Feb 21 09:55:39 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 302 z dz. nr 130 jed. ewid. Nowa Huta obr 26 http://bip.krakow.pl/?news_id=137800 Wed, 24 Feb 21 09:45:18 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiedeńskiej, Machaya, Stróżeckiego, Piwnika Ponurego http://bip.krakow.pl/?news_id=137799 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 24 Feb 21 09:05:25 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137793 "Budowa toalety publicznej na terenie Cmentarza Wojskowego w Krakowie na działkach nr 143, 144; obr. 7 Śródmieście przy ul. Bp. Jana Prandoty w Krakowie"

]]>
Wed, 24 Feb 21 08:27:46 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137791 Budowa nowego gazociągu (…) na działkach nr: 1/662, 1/663, 1/627, 319 obr.20 Nowa Huta (…) w rejonie ulic: Igołomskiej, J. Giedroycia, Na Niwach, Jeżynowej

]]>
Wed, 24 Feb 21 07:42:27 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137790 Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia <10kPa przy ul. Dąbskiej oraz ul. Kosynierów w Krakowie, dz. 69/1, 368, 66/1, 369, 65/3, 65/4, 370 obr.16 Śródmieście

]]>
Wed, 24 Feb 21 07:36:21 +0100
wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://bip.krakow.pl/?news_id=137780 położonych przy ul. Rusieckiej

]]>
Tue, 23 Feb 21 15:18:34 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.854.2020.EUL http://bip.krakow.pl/?news_id=137774 Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi na dz. nr 310/4 obr.60 Podgórze wraz z infra.techn.(…) przy ul. Słona Woda w Krakowie

]]>
Tue, 23 Feb 21 14:59:46 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137773 "Budowa budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (…) przy Al. Jana Pawła II w Krakowie, na działkach nr 21/275, 21/277 obr. 6 Nowa Huta”

]]>
Tue, 23 Feb 21 14:43:12 +0100
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137770 „Przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 63-225 przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie”

]]>
Tue, 23 Feb 21 13:28:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137769 Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 154/7, 289/2 obr. 30 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Drożyska w Krakowie.

]]>
Tue, 23 Feb 21 13:24:28 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja / Nr 35/6743.6/2021/ ul. Topolowa/ dz. nr 25, obr. 50, jedn. ewid. Śródmieście http://bip.krakow.pl/?news_id=137768 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 23 Feb 21 12:16:30 +0100
AU-02-2.6732.2753.2020.KKŁ http://bip.krakow.pl/?news_id=137767 wygaszenie decyzji wz nr AU-2/7331/3134/08,z dnia 29.08.2008r.

]]>
Tue, 23 Feb 21 11:36:12 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dębskiego w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej http://bip.krakow.pl/?news_id=137766 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 Feb 21 10:37:39 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://bip.krakow.pl/?news_id=137765 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. Walerego Sławka.

]]>
Tue, 23 Feb 21 10:11:34 +0100
odwołanie ogłoszonego na dzień 23.02.2021 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kuklińskiego http://bip.krakow.pl/?news_id=137763 Tue, 23 Feb 21 09:58:24 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Krakowska mozaika kulturalna”. http://bip.krakow.pl/?news_id=137762 Tue, 23 Feb 21 09:48:40 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 50_15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, jedn. ewid. Podgórze, obr 18 http://bip.krakow.pl/?news_id=137761 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 50_15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, jedn. ewid. Podgórze, obr 18

]]>
Tue, 23 Feb 21 09:21:59 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 6_2, 9 z dz. 5_1,5_2,6_1,7_1,7_2,8_2,10_216_8,330_1, jedn. ewid. Podgórze, obr 6 http://bip.krakow.pl/?news_id=137760 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 6_2, 9 z dz. 5_1,5_2,6_1,7_1,7_2,8_2,10_216_8,330_1, jedn. ewid. Podgórze, obr 6

]]>
Tue, 23 Feb 21 09:19:05 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 266_1 i 266_6 z dz. nr 272_1 jedn. ewid. Podgórze obr 14 http://bip.krakow.pl/?news_id=137757 Tue, 23 Feb 21 08:58:07 +0100 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Brzeska dz. 294 obr.28 dz. 328,232/2 obr.30 Kraków, Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=137756 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Tue, 23 Feb 21 08:29:57 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami dz.303/5,43/3,43/2 obr.4 Kraków, Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=137755 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami

]]>
Tue, 23 Feb 21 08:26:12 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci ciepłowniczej ul.Bociana/Siewna dz. 1208/2 obr.43 Kraków,Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=137754 Zgłoszenie rozbudowy sieci ciepłowniczej

]]>
Tue, 23 Feb 21 08:22:32 +0100
wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 3 usytuowany w budynku położonym przy ul. Teligi 22 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy http://bip.krakow.pl/?news_id=137698 Tue, 23 Feb 21 00:00:02 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „In The Circle Of Ancient Traditions II – migrant women integration”. http://bip.krakow.pl/?news_id=137748 Tue, 23 Feb 21 08:39:55 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137751 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozśpiewani Seniorzy pod Żaglami”

]]>
Mon, 22 Feb 21 14:23:01 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.1006.2019.EDA http://bip.krakow.pl/?news_id=137750 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową(...)na działkach nr 109/1, 108/10 i 108/11 obr.34 Podgórze(…)ul. Kobierzyńska

]]>
Mon, 22 Feb 21 13:47:14 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.710.2020.EDA http://bip.krakow.pl/?news_id=137747 Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami(…)na dz. nr 228/10, 228/11, 228/3 i 323/7 obr.43 Podgórze przy ul. Skośnej w Krakowie

]]>
Mon, 22 Feb 21 13:18:48 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Przebudowy oraz budowy sieci i przyłącza gazu ś/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie, ul. Majówny na dz. nr 209/1, 210, 209/2, 208/5 obr. 51 Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=137749 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 22 Feb 21 13:16:06 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137746 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w rejonie ul. Powstańców/Piasta Kołodzieja w Krakowie”.

]]>
Mon, 22 Feb 21 12:58:28 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku magazynowo – biurowym, przy ul. Igołomskiej w Krakowie, na działce ewid. nr 14/1, obręb 42, jedn. ewid. Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=137745 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 22 Feb 21 12:20:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa instalacji wewnętrznej gazu ziemnego od budynku mieszkalnego do budynku gospodarczego, przy ul. Sandora Petofiego w Krakowie, na działkach ewid. nr 304/7 i 304/8, obręb 3, jedn. ewid. Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=137744 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 22 Feb 21 12:16:38 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=137743 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w rejonie ul. Powstańców/Piasta Kołodzieja w Krakowie.

]]>
Mon, 22 Feb 21 11:42:30 +0100
Obwieszczenie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://bip.krakow.pl/?news_id=137725 Obwieszczenie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. Widłakowej

]]>
Mon, 22 Feb 21 11:27:38 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Active together – family integration through water sports and ecology”. http://bip.krakow.pl/?news_id=137717 Mon, 22 Feb 21 09:42:29 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 168 z dz. 167,169,154_3,154_2,151_2,150_4,155_2,158,159,160,166_6,166_8, jedn. ewid. Podgórze, obr 53 http://bip.krakow.pl/?news_id=137714 Mon, 22 Feb 21 08:10:11 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 396_1,392 z dz. 396_1,392,398_1,397_1,391_1,389_2,387_4,387_11,393_3,394,395_1, jedn. ewid. Krowodrza obr 6 http://bip.krakow.pl/?news_id=137713 Mon, 22 Feb 21 08:05:16 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy os. Na Skarpie 63 http://bip.krakow.pl/?news_id=137701 Fri, 19 Feb 21 15:11:02 +0100 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwaruinkowaniach http://bip.krakow.pl/?news_id=137700 Fri, 19 Feb 21 14:51:24 +0100 obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://bip.krakow.pl/?news_id=137699 Fri, 19 Feb 21 14:48:43 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Fatimska dz.19/2 obr.8 dz.621 obr.9 Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=137696  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej.

]]>
Fri, 19 Feb 21 14:34:14 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku http://bip.krakow.pl/?news_id=137692 Budowa miejskiej sieci wodociągowej (...) przy ul. Rumiankowej w Krakowie, na dz. 428, 439, 75/2, 71/8, 71/9, 71/7, 71/6, 71/5, 71/4, 71/3 obr. 39 Nowa Huta

]]>
Fri, 19 Feb 21 13:54:03 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.E.Sczanieckiej dz.218/10,218/11,218/19 obr.96 Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137691 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 19 Feb 21 13:43:06 +0100
Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków http://bip.krakow.pl/?news_id=137690 Fri, 19 Feb 21 13:27:39 +0100 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://bip.krakow.pl/?news_id=137688 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ul.Jurajska.

]]>
Fri, 19 Feb 21 12:32:43 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bieżanowska, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr 992/1, 170/2, 170/3, 170/4 obr. 53 Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=137684 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 19 Feb 21 10:57:16 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dziekanowicka w Krakowie budowa sieci gazowej http://bip.krakow.pl/?news_id=137682 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Feb 21 09:28:39 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wyżgi, na dz. 11/11, 11/13, 11/15 obr. 8 Krowodrza. http://bip.krakow.pl/?news_id=137681 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Feb 21 08:52:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wyżgi, na dz. 11/11, 11/13, 11/15 obr. 8 Krowodrza. http://bip.krakow.pl/?news_id=137680 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Feb 21 08:50:29 +0100
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://bip.krakow.pl/?news_id=137650 Thu, 18 Feb 21 13:01:22 +0100 Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie ograniczeń liczby uczestników ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w siedzibach USC http://bip.krakow.pl/?news_id=133272 Tue, 23 Feb 21 11:51:33 +0100 Informacja dla rodziców o realizacji przez USC zgłoszenia urodzenia dziecka (elektronicznie lub osobiście) http://bip.krakow.pl/?news_id=133217 Fri, 19 Feb 21 10:37:39 +0100 Zawieszenie rejestracji zgonów w USC w soboty http://bip.krakow.pl/?news_id=123904 Tue, 23 Feb 21 11:41:16 +0100