BIP, bip.krakow.pl http://bip.krakow.pl pl-pl Sat, 08 May 21 15:57:26 +0200 Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB nr 46 o przymrozkach (stopień zagrożenia: 1) http://bip.krakow.pl/?news_id=140773 Sat, 08 May 21 13:15:47 +0200 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://bip.krakow.pl/?news_id=140771 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

]]>
Fri, 07 May 21 15:29:31 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.B.Prusa dz.132 obr.14 Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=140770 Instalacja gazu.

]]>
Fri, 07 May 21 15:04:44 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.3Maja dz.179/5,208/5 obr.12 Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=140769 Budowa sieci i przyłącza gazu.

]]>
Fri, 07 May 21 15:01:24 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Hemernia dz.389/3,389/4,389/5,389/6,389/7,432/4,432/10 obr.6 Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=140768 Budowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 07 May 21 14:57:58 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lubocka dz.10 obr.12 Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140767 Rozbudowa instalacji gazowej.

]]>
Fri, 07 May 21 14:54:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Powstańców na dz. nr: 8/1, 9/11, 9/12, 9/13, 9/15, 9/16, 363 obr. 21 Śródmieście w Krakowie. http://bip.krakow.pl/?news_id=140766 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 07 May 21 14:49:43 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140764 Budowa wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej (…) na działkach nr 9/65, 9/75 (…) obr.47 Podgórze przy ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Krakowie

]]>
Fri, 07 May 21 14:31:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podgórki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na dz. nr 121/3, 122/33 obr. 91 Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=140760 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 07 May 21 13:26:51 +0200
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę http://bip.krakow.pl/?news_id=140756 Fri, 07 May 21 12:43:01 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 drzew z terenu w rejonie budynku nr 63 na os. Na Skarpie. http://bip.krakow.pl/?news_id=140749 KZ-03.6131.11.2021.JW

]]>
Fri, 07 May 21 11:44:26 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Budowy sieci kablowej (ziemnej) nN, budowy złączy kablowych nN ul. Poległych w Krzesławicach / Zielony Jar http://bip.krakow.pl/?news_id=140750 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 07 May 21 11:39:46 +0200
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://bip.krakow.pl/?news_id=140748 Fri, 07 May 21 10:51:17 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej na działce nr 1 obr. 31 oraz na działkach nr 286/2, 286/1, 301/2, 298/16, 298/3, 298/9, 296/45 obr. 32, j. ewid Krowodrza przy ul. Pękowickiej i ul. Starego Wiarusa http://bip.krakow.pl/?news_id=140747 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 07 May 21 10:32:40 +0200
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu ul.Ptasia dz.785 obr.23 Kraków, Śródmieście http://bip.krakow.pl/?news_id=140746 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu 

]]>
Fri, 07 May 21 09:36:47 +0200
Inrormacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wańkowicza, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 581, 211/5 obr. 44 Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140745 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 07 May 21 09:24:57 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami ul.Powstańców dz.286/1,287/1,288/1,290/1 obr.1 Kraków, Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140744 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami 

]]>
Fri, 07 May 21 09:24:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Figlewicza dz.62/4,207,194/15 obr.14 Kraków, Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140742 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 

]]>
Fri, 07 May 21 09:07:26 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6730.2.164.2021.KZI http://bip.krakow.pl/?news_id=140741 Budowa budynku mieszkalno-usługowego (...) na dz. nr 395/1, 395/2, 396/10, 396/50 obr. 44 Krowodrza przy ul. Prądnickiej 63 w Krakowie.

]]>
Fri, 07 May 21 09:04:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Unruga dz.57/11,57/1,74 obr.37 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=140740 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 07 May 21 08:50:48 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Skrajna dz.228/22,551,239/4,460/9,460/6,290/6,290/7,290/9,461/1,462/1,558 obr.42 Kraków, Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=140739 Zgłoszenie budowy sieci gazowej 

]]>
Fri, 07 May 21 08:19:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami ul.Smoleńskiego dz.55/4,46,33/1,33/2,34,35,36/2,22/5,16/10,37/2,32 obr.88 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=140738 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami

]]>
Fri, 07 May 21 08:09:08 +0200
informacje o wynikach przetargów z dnia 22.04.2021 r. http://bip.krakow.pl/?news_id=140640 Fri, 07 May 21 00:00:02 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zakarczmie dz.258/4,258/5 obr.87 Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=140724 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

]]>
Thu, 06 May 21 15:20:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.1/226,1/111,1/109,1/107,1/105,1/103,1/101,1/99,1/96,1/94,1/92,1/90 obr.52 Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140723 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 06 May 21 15:18:01 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grzegorzewskiej dz.274,290/14,290/15,290/16 obr.40 Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=140722 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

]]>
Thu, 06 May 21 15:14:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. os.Na Skarpie dz.292 obr.47 Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140721 Budowa wewnętrznej instalacji centralnej cieplej wody użytkowej.

]]>
Thu, 06 May 21 15:11:26 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140720 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE 100RC SDR11 przy ul. Cechowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 06 May 21 15:10:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tatarska dz.399/6,404/1 obr.14 Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=140717 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 06 May 21 15:08:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Na Stoku dz.546 obr.10 Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140715 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.

]]>
Thu, 06 May 21 15:05:04 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140711 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego w Krakowie, na działkach nr 71/8, 71/7 obr. 40 Krowodrza”

]]>
Thu, 06 May 21 14:15:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu http://bip.krakow.pl/?news_id=140708 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieć elektroenergetyczna ul. Karasiówka/ul. Tokarzewskiego w Krakowie.

]]>
Thu, 06 May 21 13:53:31 +0200
wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Obozowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://bip.krakow.pl/?news_id=140709 Thu, 06 May 21 13:47:15 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 68/6743.6/2021 z dnia 06.05.2021 r., ul. Sosnowiecka na dz. 863 obr. 34 j. ewid. Krowodrza w Krakowie. http://bip.krakow.pl/?news_id=140706 Informacja o wniesieniu sprzeciwuInformacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 06 May 21 13:16:42 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.674.2019.APŁ http://bip.krakow.pl/?news_id=140704 Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) na dz. nr 400/8, 400/10, 606/3, 638/15, 812/42 obr. 49 Podgórze (…) przy ul. Albańskiej/Czarnogórskiej.

]]>
Thu, 06 May 21 12:54:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Żyznej w Krakowie http://bip.krakow.pl/?news_id=140703 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 May 21 12:26:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu - budowa wewnętrznej instalacji gazowej ul. Fryderyka Zolla w Krakowie http://bip.krakow.pl/?news_id=140702 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 May 21 12:12:54 +0200
Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie - komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie http://bip.krakow.pl/?news_id=140699 Thu, 06 May 21 10:49:46 +0200 INFORMACJA O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH http://bip.krakow.pl/?news_id=140696 Thu, 06 May 21 10:39:35 +0200 INFORMACJA O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH http://bip.krakow.pl/?news_id=140695 Thu, 06 May 21 10:15:18 +0200 obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://bip.krakow.pl/?news_id=140692 Thu, 06 May 21 09:33:51 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. wg załącznika, dot. realizacji umowy na wyznaczenie i stabilizację pasa granicznego autostrady A-4 http://bip.krakow.pl/?news_id=140690 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. wg załącznika, dot. realizacji umowy na wyznaczenie i stabilizację pasa granicznego autostrady A-4

]]>
Thu, 06 May 21 09:18:41 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 86_21 oraz 87_10 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Krowodrz, obr 32 http://bip.krakow.pl/?news_id=140689 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 86_21 oraz 87_10 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Krowodrz, obr 32

]]>
Thu, 06 May 21 09:06:19 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 92_13,92_17,92_18,92_19,92_20,92_21,92_22 z dz. 90_1,92_26, jedn. ewid. Krowodrza, obr.1 http://bip.krakow.pl/?news_id=140688 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 92_13,92_17,92_18,92_19,92_20,92_21,92_22 z dz. 90_1,92_26, jedn. ewid. Krowodrza, obr.1

]]>
Thu, 06 May 21 08:54:35 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 153 z dz. 145,147,148_2,149_2,150,190,191,192,193,194,195,517_7, jedn. ewid. Krowodrza, obr 25 http://bip.krakow.pl/?news_id=140687 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 153 z dz. 145,147,148_2,149_2,150,190,191,192,193,194,195,517_7, jedn. ewid. Krowodrza, obr 25

]]>
Thu, 06 May 21 08:49:15 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 154, 155 z dz. 153,153,259_2,277,278,279, jedn. ewid. Podgórze, obr 99 http://bip.krakow.pl/?news_id=140686 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 154, 155 z dz. 153,153,259_2,277,278,279, jedn. ewid. Podgórze, obr 99

]]>
Thu, 06 May 21 08:44:12 +0200
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://bip.krakow.pl/?news_id=140685 Wed, 05 May 21 21:42:36 +0200 obwieszczenie o decyzji http://bip.krakow.pl/?news_id=140684 obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia zlokalizowanego przy ul. Półłanki w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 20:36:04 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o umorzeniu części postępowania na terenie objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego http://bip.krakow.pl/?news_id=140681 „Przebudowa i rozbudowa gazociągu przy ul. Tynieckiej i Bolesława Śmiałego w Krakowie”.

]]>
Wed, 05 May 21 14:39:39 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140680 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o63 mm PE na działkach nr 489, 650/2, 841/414 obr 10 Nowa Huta przy ul. Leszka Czarnego, Groickiego w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 14:37:36 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140679 Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia <10kPa przy ul. Dąbskiej oraz ul. Kosynierów w Krakowie, na działkach nr 69/1, 368, 66/1 (…) obr.16 Śródmieście

]]>
Wed, 05 May 21 14:34:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140678 Budowa toalety publicznej na terenie Cmentarza Wojskowego w Krakowie na działkach nr 143, 144; obr. 7 Śródmieście przy ul. Bp. Jana Prandoty w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 14:27:52 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140676 Budowa szybu dźwigu osobowego przy budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego (…) na działce nr 422/13 obr. 5 Śródmieście przy ul. Sądowej 5 w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 14:24:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Witkowicka w Krakowie, budowa i przebudowa sieci wodociagowej http://bip.krakow.pl/?news_id=140677 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 May 21 14:24:43 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://bip.krakow.pl/?news_id=140675 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy al. Jana Pawła II w Krakowie.

]]>
Wed, 05 May 21 14:18:29 +0200
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI http://bip.krakow.pl/?news_id=140671 Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 (…)

]]>
Wed, 05 May 21 13:32:55 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.148.2021.MLU http://bip.krakow.pl/?news_id=140670 AU-02-3.6730.2.148.2021.MLU

]]>
Wed, 05 May 21 13:28:20 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.146.2021.MLU http://bip.krakow.pl/?news_id=140668 AU-02-3.6730.2.146.2021.MLU

]]>
Wed, 05 May 21 13:25:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej, dz. nr 246 obr. 50 Nowa Huta, ul. Bulwarowa http://bip.krakow.pl/?news_id=140667 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 May 21 13:03:20 +0200
wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Armii Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://bip.krakow.pl/?news_id=140666 Wed, 05 May 21 13:03:10 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://bip.krakow.pl/?news_id=140665 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki”

]]>
Wed, 05 May 21 12:43:59 +0200
Wyniki konkursu ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021” http://bip.krakow.pl/?news_id=140664 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z 11.09.2015 r.

]]>
Wed, 05 May 21 12:33:53 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2021/1/3 ul. Dietla 101 http://bip.krakow.pl/?news_id=140663 Wed, 05 May 21 12:28:00 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2021/3/7 os. Piastów 17 http://bip.krakow.pl/?news_id=140660 Wed, 05 May 21 12:16:35 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300 w terenie działek 580/1, 23/1, 23/2, 25/6, 25/7 w obrębie 11, jednostce ewidencyjnej Krowodrza w rejonie ulicy Borowego/Emaus w Krakowie http://bip.krakow.pl/?news_id=140659 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 05 May 21 11:48:33 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140656 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 76/8, 893, 76/7, 77/11, 77/10, 76/9, 76/10, (…), obr. 41 Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 11:08:18 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/Decyzja nr 24/6743.7/2021/ul/ Józefitów/dz. nr 175/obr.4/jedn. ewid. Krowodrza http://bip.krakow.pl/?news_id=140653 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 05 May 21 10:46:49 +0200
obwieszczenie ds_AU-02-6.6733.119.2021.DBO http://bip.krakow.pl/?news_id=140652 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miarowej, Grawerskiej i Tuchowskiej w Krakowie.

]]>
Wed, 05 May 21 10:40:13 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Niebyła dz. 518/1,513/8 obr.3 Kraków, Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140651 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 05 May 21 10:25:38 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Obronna dz. 275/1,275/5 obr.60 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=140650 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 May 21 10:20:56 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Stary Gościniec dz. 244/8 obr.4 Kraków, Nowa Huta http://bip.krakow.pl/?news_id=140648 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 May 21 10:12:05 +0200
obwieszczenie ds.AU- 02-5.6730.2.712.2020.JRM http://bip.krakow.pl/?news_id=140647 Zmiana sposobu użytkowania lok. mieszkalnego nr 1 na lok. usługowy (usługi medyczne) w budynku na dz. nr: 55/2, 408 obr. 30 Podgórze ul. Rydlówka 6 w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 10:07:24 +0200
Zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego ul.Makowa dz. 103/5 obr.49 Kraków, Podgórze http://bip.krakow.pl/?news_id=140645 Zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego 

]]>
Wed, 05 May 21 10:05:33 +0200
obwieszczenie ds: AU- 02-5.6730.2.712.2020.JRM http://bip.krakow.pl/?news_id=140646 Zmiana sposobu użytkowania lok. mieszkalnego nr 1 na lok. usługowy (usługi medyczne) w budynku na dz. nr: 55/2, 408 obr. 30 Podgórze ul. Rydlówka 6 w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 10:05:30 +0200
obwieszczenie ds: AU- 02-5.6730.2.712.2020.JRM http://bip.krakow.pl/?news_id=140644 Zmiana sposobu użytkowania lok. mieszkalnego nr 1 na lok. usługowy (usługi medyczne) w budynku na dz. nr: 55/2, 408 obr. 30 Podgórze ul. Rydlówka 6 w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 09:43:10 +0200
obwieszczenie ds: AU- 02-5.6730.2.712.2020.JRM http://bip.krakow.pl/?news_id=140643 Zmiana sposobu użytkowania lok. mieszkalnego nr 1 na lok. usługowy (usługi medyczne) w budynku na dz. nr: 55/2, 408 obr. 30 Podgórze ul. Rydlówka 6 w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 09:40:37 +0200
Nabór wniosków do programu Mieszkanie na Start http://bip.krakow.pl/?news_id=140623 Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie

]]>
Wed, 05 May 21 11:05:24 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mała Ojczyzna Zofii R.” http://bip.krakow.pl/?news_id=140633 Tue, 04 May 21 16:17:24 +0200 ds. AU-02-5.6730.2.704.2019.EDA http://bip.krakow.pl/?news_id=140632 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego(…)na działkach nr 42, 45, 41/7, 41/8, obr.42 Podgórze w rejonie ul. Lubostroń w Krakowie

]]>
Tue, 04 May 21 14:37:21 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.705.2019.EDA http://bip.krakow.pl/?news_id=140630 Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych(…)na działkach nr 42, 45, 41/8, 41/7 obr.42 Podgórze w rejonie ul. Lubostroń w Krakowie

]]>
Tue, 04 May 21 14:34:06 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140628 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej D300 na działkach nr 489, 456 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Przylasek w Krakowie”.

]]>
Tue, 04 May 21 14:11:56 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ulicy Okulickiego, ws. AU-02-3.6730.2.921.2019.ŁOK http://bip.krakow.pl/?news_id=140624 Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ dla budowy myjni przy ulicy Okulickiego,  ws. AU-02-3.6730.2.921.2019.ŁOK

]]>
Tue, 04 May 21 12:46:32 +0200
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "OSIEDLE PODWAWELSKIE" http://bip.krakow.pl/?news_id=140603 Tue, 04 May 21 11:59:45 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 47_12, 47_13, 47_15, 47_17, 455, 584_3, 599 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 28 http://bip.krakow.pl/?news_id=140618 Tue, 04 May 21 11:15:35 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140617 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 oraz przebudowa i rozbudowa sieci gazowej na działkach nr .... przy ul. Bartniczej w Krakowie

]]>
Tue, 04 May 21 11:15:26 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 108 z dz. nr 111, 107, 103, 104, 139_5 jedn. ewid. Śródmieście obr 145 http://bip.krakow.pl/?news_id=140615 Tue, 04 May 21 11:07:14 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 150_1, 637 z dz. nr 146, 147_2, 150_2, 154, 474_6, 474_7, 636, 646 jed. ewid. Krowodrza obr 10 http://bip.krakow.pl/?news_id=140614 Tue, 04 May 21 10:59:10 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 981, 982, 983 z dz. nr 980, 984, 1497_2, 1498 jedn. ewid. Krowodrza obr 33 http://bip.krakow.pl/?news_id=140613 Tue, 04 May 21 10:40:19 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 6_3 z dz. sąsiednimi, jed. ewid. Podgórze, obr 94 http://bip.krakow.pl/?news_id=140612 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 6_3 z dz. sąsiednimi, jed. ewid. Podgórze, obr 94

]]>
Tue, 04 May 21 10:35:54 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ulicy Brzeskiej, ws. AU-02-3.6730.2.561.2019.ŁOK http://bip.krakow.pl/?news_id=140608 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr AU-2/6730.2/333/2021 przy ulicy Brzeskiej,  ws. AU-02-3.6730.2.561.2019.ŁOK

]]>
Tue, 04 May 21 10:31:21 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 508 z dz. nr 442, 530, 568 jedn. ewid. Nowa Huta obr 11 http://bip.krakow.pl/?news_id=140610 Tue, 04 May 21 10:30:04 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 16_2, jed. ewid. Podgórze, obr 51 http://bip.krakow.pl/?news_id=140611 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 16_2, jed. ewid. Podgórze, obr 51

]]>
Tue, 04 May 21 10:28:52 +0200
Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków http://bip.krakow.pl/?news_id=140607 Zawiadomienie MWKZ o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie

]]>
Tue, 04 May 21 10:12:50 +0200
obwieszczenie ds_AU-02-6.6733.20.2021.DBO http://bip.krakow.pl/?news_id=140606 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN300mm w ulicy Ciechocińskiej.

]]>
Tue, 04 May 21 10:04:03 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1/111, 1/226, 1/223, 1/219, 1/242, 1/240, 1/237, 1/234, 1/231, 1/211 obr. 52 Nowa Huta ul. Lema http://bip.krakow.pl/?news_id=140605 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 May 21 09:59:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://bip.krakow.pl/?news_id=140604 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 172/3, 172/4, 172/5 obr. 49 Krowodrza przy ul. Mariana Hemara w Krakowie”.

]]>
Tue, 04 May 21 09:44:08 +0200
Spis inwentaryzacyjny W-414 http://bip.krakow.pl/?news_id=140602 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-414.

]]>
Tue, 04 May 21 09:11:51 +0200
Spis inwentaryzacyjny W-413 http://bip.krakow.pl/?news_id=140601 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-413.

]]>
Tue, 04 May 21 09:09:49 +0200
Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie ograniczeń liczby uczestników ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w siedzibach USC http://bip.krakow.pl/?news_id=133272 Tue, 04 May 21 13:25:49 +0200