Władze Miasta Władze Miasta

Władze Miasta

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio, są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy miejskiej Kraków są: Rada Miasta Krakowa (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Prezydent Miasta Krakowa (władza wykonawcza).Miasto i gmina Kraków

Barwy i symbole Miasta | Honorowi Obywatele Miasta Krakowa | Laureaci Cracoviae MerentiPlan Krakowa | Rozkład jazdy komunikacji | Wirtualny spacer po mieście | Nagrody i wyróżnienia Miasta Krakowa

Prezydent, Zastępcy, Pełnomocnicy
Zastępcy Prezydenta | Doradcy Prezydenta | Pełnomocnicy Prezydenta | Sekretarz Miasta | Skarbnik Miasta | Oświadczenia majątkowe

Rada Miasta Krakowa

Dzielnice
Lista Dzielnic | Harmonogramy sesji Rad Dzielnic | Informacje o Dzielnicach | Uchwały Rad Dzielnic | Uchwały Zarządów Dzielnic | Protokoły z Sesji Rad Dzielnic | Protokoły z Posiedzeń Zarządów Dzielnic | Plan Krakowa

Prawo
Statut Miasta
| Uchwały RMK | Zarządzenia Prezydenta