ikona telefon Telefony kontaktowe w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa:

 

 

 

ikona Kształtowanie i ochrona środowiska KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Gospodarka wodna - Interwencje i zmiana stanu wody na gruncie

ikona telefon 12 616 8873, 12 616 8876

ul. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska

 

 

Gospodarka wodna - Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

ikona telefon 12 616 8872, 12 616 8874

ul. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska

 

 

Gospodarka wodna - Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zgłoszenia, opinie

ikona telefon 12 616 8873, 12 616 8874

ul. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska


 

Hałas

ikona telefon 12 616 8881

ul. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska

 

 

Krakowska mikro retencja wód opadowych i roztopowych - dotacje celowe

ikona telefon 12 616 8872, 12 616 8874

ul. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska

 

 

Krakowskie Centrum Doradztwa Energetycznego

(odnawialne źródła energii, termomodernizacja, uchwała antysmogowa)

 

ikona telefon 12 616 8848

Rynek Podgórski 1


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział ds. Jakości Powietrza


 

Ochrona przyrody

ikona telefon 12 616 8893

os. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska


 

Pola elektromagnetyczne

ikona telefon 12 616 8871

os. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska


 

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych

ikona telefon 12 616 8848

Rynek Podgórski 1


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział ds. Jakości Powietrza


 

Rolnictwo

ikona telefon 12 616 8893

os. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska


 

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ikona telefon 12 616 8818

os. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Gospodarki Komunalnej


 

Wycinka drzew

ikona telefon 12 616 8893

os. Zgody 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział Kształtowania Środowiska


 

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

ikona telefon 12 616 9061; 12 616 9476; 12 616 8879

Rynek Podgórski 2


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Wydział ds. Jakości Powietrza 

 

 

ikona lokalizacja Plany budynków

 

 

ikona przycisk powrotu Powrót do strony telefony kontaktowe w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa