Karta usługi KM-29 Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie