Karta usługi KM-34 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Licencja na przewóz osób taksówką osobową


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

Uwagi!

1

- konieczność przedłożenia oryginalnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

- konieczność złożenia oświadczeń z klauzulą odpowiedzialności karnej

- konieczność dostarczenia fotografii do identyfikatora kierowcy