Karta usługi WS-89 Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:
Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

Uwagi !


1. Wniosek wymaga wskazania opisu informacji geologicznej - w praktyce konieczna jest wizyta w Powiatowym Archiwum Geologicznym (os. Zgody 2 - Kraków) w celu uzyskania tytułu dokumentacji z których zamierza się uzyskać informację geologiczną.

2. Złożenie niektórych dokumentów w ten sposób może skutkować wezwaniem do przedłożenie oryginału w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.