Karta usługi AU-16  Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- szkice/rysunki
- wyrys z mapy ewidencji gruntów
- 4 egz. projektu budowlanego, decyzja wz w przypadku odbudowy obiektu o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach w innym miejscu
- pełnomocnictwo, krs