Karta usługi KM-9 Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

1. wywozu pojazdu za granicę

2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Rejestracja czasowa pojazdu


Informacje szczegółowe:

 

Przed zalogowaniem się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą proszę zapoznać się z kartą usługi (patrz góra strony), a w szczególności z zakładkami dotyczącymi wymaganych załączników i opłat.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy dołączyć w postaci skanów (dopuszczalne formaty plików to .pdf lub .jpg, max rozmiar pojedynczego pliku lub strony .pdf nie może przekraczać 200 kB).

Po złożeniu wniosku korespondencja z urzędem odbywa się wyłącznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na którą wysłane zostanie powiadomienie o poprawności złożonego wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków.

W celu odbioru pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego należy zgłosić się z oryginałami załączonych dokumentów po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z urzędu na konto Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Ww. dokumenty można przesłać pocztą na adres urzędu.

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 


 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-22 13:36:50
MARCIN PIETRYGA
 Edycja
2019-04-08 10:38:55
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-17 08:56:06
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-17 08:41:37
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-12 08:33:57
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-08 08:07:01
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-01 09:07:51
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-01 09:07:27
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-28 12:19:20
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 11:22:08
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja