Karta usługi KM-49 Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. W przypadku zmiany danych - zgłoszenie nie powoduje korespondencji zwrotnej organu do przedsiebiorcy, lecz wprowadzenie zgłoszonych zmian w urzędowym rejestrze.
2. W przypadku zmiany powodującej zmianę zaświadczenia - odbiór zaświadczenia osobisty lub pocztą.