Karta usługi KM-23 Wydawanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/zmiana danych w wydanym dokumencie

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 


Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Wydanie wtórnika prawa jazdy
  • Wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 


Uwagi dodatkowe:

1 - Przesłanie Pocztą prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem przez urząd, może nastąpić po wcześniejszym zwrocie dotychczasowego dokumentu.