Karta usługi PD-16 Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych

Więcej informacji o podatkach i opłatach

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Uwagi pomocne przy wypełnianiu deklaracji:

Numer karty kontowej podatnika: można wpisać „nie mam”, „nie znam”

+ Dodaj załącznik

Należy załączyć wypełniony formularz IN-1 lub IN-2

Typ załącznika: Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

 


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.

Tak z uwagami-1.

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie