POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

 


przycisk

przycisk

 

 W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.


 

ikona oznaczająca spis rolny POWSZECHNY SPIS ROLNY - INFORMACJE

 

ikona oznaczająca nabór na rachmistrzówNABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW