Dokument archiwalny
OTWARCIE PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH ZAJĘCIA POZASZKOLNE

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej 13 maja 2020 r., od poniedziałku, 18 maja br. uruchomione zostają kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

Wdrażany przez Ministerstwo proces przewiduje możliwość otwarcia m.in. międzyszkolnych ośrodków sportowych. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym mają wrócić placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych. Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja Ministerstwa o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

 

W.w. placówki będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

 

Zgodnie z treścią opublikowanego przez Departament komunikatu, w kolejnych tygodniach Ministerstwo będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ MIŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2020-05-14
Data publikacji:
2020-05-14
Data aktualizacji:
2020-05-14