Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie konkursu dla pojazdów wolnobieżnych

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1135/2020 z 19 maja 2020 r. zatwierdził wyniki konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”.

  

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przede wszystkim spełnienie warunków technicznych i wizualnych przez oferowane pojazdy, zaś kryteriami wyboru najlepszych ofert były: ilość miejsc oraz wiek pojazdu (im mniej miejsc i im nowszy pojazd, tym więcej punktów mógł uzyskać).

 

 31 przedsiębiorców zgłosiło do konkursu 92 oferty. Wszystkie oferty zostały zgłoszone w terminie. W dniu 24 kwietnia 2020 r. Komisja Konkursowa dokonała otwarcia ofert. W wyniku ich analizy stwierdzono, iż 3 oferty nie spełniały wymogów formalnych. Ponieważ najwyższą punktację (9 punktów) otrzymało 57 pojazdów, zaistniała konieczność uzupełnienia puli (do rozdysponowania było 60 identyfikatorów) o dodatkowe 3 pojazdy. Pojazdy te zostały wylosowane spośród 32 pojazdów, które otrzymały 8 punktów. Jednocześnie w drodze losowania ustalono listę rezerwową spośród pozostałych 29 ofert. Podmioty, które zaoferowały 60 wybranych pojazdów, zostały wezwane do ich okazania. Ponieważ na tym etapie jeden z przedsiębiorców, którego 2 pojazdy zostały zakwalifikowane do oględzin, wycofał je z konkursu, do okazania zaproszono 2 pierwsze pojazdy z listy rezerwowej.

  

Oględziny odbyły się w dniu 8 maja br. W ich trakcie komisja stwierdziła, iż wszystkie pojazdy odpowiadają wymogom konkursu i oferujący je przedsiębiorcy mogą otrzymać identyfikatory, uprawniające do prowadzenia przewozów na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto.

 

 Z treścią zarządzenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicach ogłoszeń:

 • w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11,

 • w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4,

 • w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-05-21
Data publikacji:
2020-05-21
Data aktualizacji:
2020-05-21