Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 20 maja 2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" (uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego) oraz podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "MAZOWIECKA""RUSZCZA-PÓŁNOC".


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2020-05-21
Data publikacji:
2020-05-21
Data aktualizacji:
2020-05-21